CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–@&?——–

 

CÔNG TY TNHH TM & DV …

Số: 01/2020/HĐTV

 

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ

 

 

Chúng tôi, một bên là ông: ….                   Quốc tịch: Việt Nam

Chức vụ:  Giám đốc

Đại diện cho : CTY …

Địa chỉ: …

Và một bên là ông/bà: Nguyễn Đình Trọng                       Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: 30/09/1999            Tại: Huyện Diễn Châu, Nghệ An

Địa chỉ thường trú: Thị trấn Đăk Mil, Huyện Đắk mil, Đắk Nông

Số CMND: 245360084            Ngày cấp: 15/07/2014        Nơi cấp: Đắk Nông

Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

 

Điều 1: Thời hạn và nội dung công việc

– Loại hợp đồng lao động: Thời vụ, từ ngày 20/12/2019 đến ngày 31/12/2019.

– Địa điểm làm việc: theo yêu cầu của bên thuê dịch vụ.

– Chức vụ: Nhân viên.

– Công việc phải làm: Theo sự điều động của quản lý trực tiếp

 

Điều 2: Chế độ làm việc

– Thời giờ làm việc : theo ca

– Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: Dụng cụ văn phòng và vật dụng dùng cho công việc chuyên môn.

 

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động

  1. Quyền lợi:

– Phương tiện đi lại làm việc: Tự túc

– Thu nhập được hưởng:

Tiền lương được trả theo số ngày công thực tế nhân với đơn giá: 350,000 đồng.

– Hình thức trả lương: Tiền mặt hoặc chuyển khoản.

– Được trả lương vào ngày cuối tháng.

– Chế độ đào tạo: Được hướng dẫn  nghiệp vụ trong quá trình làm việc.

– Đối với thu nhập phát sinh hàng tháng từ HĐLĐ này đạt từ 2,000,000 đồng trở lên Công ty sẽ trích 10% từ thu nhập hàng tháng của người lao động để nộp cho Nhà nước theo qui định của Luật thuế thu nhập cá nhân. Trong trường hợp người lao động cam kết tổng thu nhập năm chưa đến mức chịu thuế theo qui định của Nhà nước (theo mẫu 02/CK-TNCN) thì Công ty sẽ tạm không thu thuế của người lao động. Người lao động sẽ tự quyết toán thuế với Cơ quan thuế và chịu trách nhiệm về cam kết của mình.

  1. Nghĩa vụ:­

– Hoàn thành những công việc được giao theo thỏa thuận, ngoài ra còn hỗ trợ các bộ phận khác khi cần thiết.

– Chấp hành lệnh điều hành sản xuất – kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động  của Công ty và đơn vị quản lý.

– Bồi thường vi phạm và vật chất: Khi để xảy ra mất mát hoặc làm hỏng dụng cụ lao động được trang bị cũng như những tài sản khác của công ty, người lao động phải có trách nhiệm bồi thường.

– Tuyệt đối không sử dụng khách hàng của công ty đê trục lợi cá nhân;

– Trong thời gian hiệu lực hợp đồng và trong vòng 24 tháng kể từ khi nghỉ việc tại Công ty nhân viên không được phép: Cung cấp thông tin, tiết lộ bí mật kinh doanh của Công ty ra ngoài, không được phép hợp tác, sản xuất, kinh doanh, làm đại lý sử dụng, tiết lộ thông tin về khách hàng, mặt hàng, sản phẩm tương tự của Công ty cho bất kỳ tổ chức cá nhân nào nhằm phục vụ công việc riêng cho mình mà chưa được sự đồng ý bằng văn bản từ phía công ty. Trường hợp bị phát hiện – Cá nhân đó sẽ bị khởi tố trước pháp luật.

 

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

  1. Nghĩa vụ:

– Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.

– Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể.

  1. Quyền hạn:

– Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc).

– Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và nội quy lao động   của doanh nghiệp.

– Công ty chấm dứt hợp đồng lao động nếu người lao đông không có ý thức tổ chức – kỷ luật, không chấp hành nội quy lao động, được đơn vị quản lý nhắc nhở và lập biên bản 2 lần/tháng.

 

Điều 5: Điều khoản thi hành

– Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng qui định của thỏa ước tập thể, trường hợp chưa có thỏa ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.

– Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày 10/12/2019. Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

Hợp đồng này làm tại văn phòng Công Ty TNHH TM Và Dịch Vụ Cung Ứng Lao Động …ngày 06/12/2019.

 

 

Người lao động

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Trọng

Người sử dụng lao động