An toàn lao động trong xây dựng là điều luôn được chú trọng và quan tâm hàng đầu. Đây là trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu và công nhân tham gia xây dựng. Để đảm bảo an toàn, hạn chế tối đa sự cố làm ảnh hưởng đến sức khỏe người tham gia thi công, tài sản, trang thiết bị xây dựng.

An toàn xây dựng là gì?

Khoản 1 điều 3 Thông tư 04/2017/TT-BXD quy định:  “An toàn lao động trong thi công xây dựng công trình là giải pháp phòng, chống tác động của các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại nhằm bảo đảm không làm suy giảm sức khỏe, thương tật, tử vong đối với con người, ngăn ngừa sự cố gây mất an toàn lao động trong quá trình thi công xây dựng công trình.” 

Quy định an toàn lao động trong xây dựng

Trách nhiệm an toàn lao động xây dựng của chủ đầu tư

an toàn lao động trong xây dựng

Tham gia kiểm tra, giám sát quy trình đảm bảo an toàn lao động trong xây dựng

Theo thông tư 04/2017/TT-BXD, chủ đầu tư công trình xây dựng có trách nhiệm:

 • Chấp nhận hồ sơ an toàn lao động trong thi công của nhà thầu.
 • Kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện công tác đảm bảo an toàn thi công do nhà thầu thực hiện.
 • Phân công, thông báo cho người có năng lực, nhận nhiệm vụ giám sát theo quy định. Tạm dừng hoặc đình chỉ thi công nếu phát hiện sự cố vi phạm quy định an toàn lao động.
 • Phối hợp cùng nhà thầu áp dụng biện pháp an toàn lao động, giải quyết sự cố phát sinh và khắc phục hậu quả.
 • Chỉ đạo khai báo sự cố an toàn lao động cho cơ quan có thẩm quyền.

 

Chủ đầu tư có quyền chuyển giao một hoặc một số trách nhiệm bằng hợp đồng trong trường hợp ký kết hợp đồng tổng thầu bao gồm thiết kế, cung cấp thiết bị, thi công. Trong đó:

 • Chủ đầu tư được trao quyền tổng thầu một hoặc một số trách nhiệm quản lý an toàn lao động trong công trường xây dựng. Chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng xây dựng và thực hiện công tác quản lý an toàn lao động. 
 • Tổng thầu: thực hiện quản lý công tác an toàn lao động theo thỏa thuận với chủ đầu tư.

Trách nhiệm quản lý an toàn xây dựng của nhà thầu

an toàn lao động trong xây dựng

Nhà thầu có trách nhiệm đảm bảo an toàn lao động trong xây dựng

Theo Luật xây dựng 2013 và Thông tư 04/2017-TT-BXD, trách nhiệm của nhà thầu bao gồm:

 • Đề xuất, áp dụng biện pháp an toàn thi công lao động cho con người, máy móc, tài sản, toàn bộ công trình. 
 • Thành lập bộ phận quản lý an toàn lao động trong xây dựng theo tiêu chuẩn được quy định tại Điều 36 Nghị định 39/2016/NĐ-CP.
 • Kiểm tra công tác quản lý an toàn lao động xây dựng.
 • Lập kế hoạch thi công riêng với những công việc đặc thù có nguy cơ mất an toàn lao động xây dựng cao.
 • Tạm dừng và áp dụng biện pháp khắc phục trong trường hợp xảy ra sự cố, nguy cơ gây tai nạn lao động.
 • Báo cáo cho chủ đầu tư, đơn vị có thẩm quyền về kết quả thực hiện công tác quản lý an toàn lao động trong xây dựng theo quy định.

Quy định trách nhiệm của đội quản lý an toàn lao động

an toàn lao động trong xây dựng

Người lao động có trách nhiệm thực hiện quy định an toàn xây dựng

 

Đối với kỹ sư giám sát, bộ phận quản lý an toàn lao động thi công của nhà thầu có trách nhiệm:

 • Thực hiện biện pháp an toàn lao động được lên chủ đầu tư lên kế hoạch và chấp thuận.
 • Hướng dẫn người lao động về nguy hiểm, biện pháp an toàn không thi công xây dựng.
 • Yêu cầu và giám sát, quản lý số người lao động áp dụng biện pháp đảm bảo an toàn.
 • Áp dụng biện pháp an toàn, xử lý kịp thời đối với các hành vi vi phạm quy định an toàn lao động.
 • Tạm dừng thi công khi phát hiện sự cố, nguy cơ gây mất an toàn lao động cao.
 • Đình chỉ người lao động không tuân thủ hoặc vi phạm biện pháp đảm bảo an toàn trong xây dựng.
 • Chủ động tham gia hỗ trợ, khắc phục sự cố, tai nạn làm mất an toàn lao động.

Trách nhiệm người lao động tham gia thi công xây dựng

Người lao động làm việc tại công trường có trách nhiệm:

 • Chấp hành quy định, yêu cầu về vệ sinh, an toàn lao động.
 • Tuân thủ pháp luật nắm vững kiến thức và kỹ năng sử dụng phương tiện, thiết bị an toàn, vệ sinh khi thực hiện các công việc, nhiệm vụ.
 • Bắt buộc tham gia các lớp, khóa huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động trước khi nhận công việc, sử dụng các máy móc, thiết bị đặc thù yêu cầu cao về an toàn, vệ sinh lao động.
 • Ngăn chặn, khắc phục các sự cố, nguy cơ làm ảnh hưởng đến vệ sinh, an toàn lao động, hành vi vi phạm, trái quy định tại nơi làm việc.
 • Báo cáo kịp thời khi phát hiện tai nạn, sự cố, tai nạn lao động cho người có trách nhiệm, thẩm quyền.
 • Tham gia ứng cứu, khắc phục tai nạn, sự cố.
 • Từ chối thực hiện nhiệm vụ khi nhận thấy không đảm bảo an toàn lao động và báo cáo lên người phụ trách nhưng không được giải quyết theo đúng quy định.
 • Chỉ thực hiện công việc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động sau khi được tập huấn theo quy định.

Biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong xây dựng

Để đảm bảo an toàn cho trong quá trình thi công xây dựng, các biện pháp áp dụng phải được lập kế hoạch và thiết kế phù hợp với quy chuẩn chung. Các đối tượng áp dụng bao gồm kỹ sư giám sát và toàn bộ công nhân. 

Đối với đơn vị thi công

an toàn lao động trong xây dựng

Lên kế hoạch, áp dụng và giám sát an toàn xây dựng

Đơn vị thi công cần thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn xây dựng sau đây:

 • Thành lập Ban chỉ huy, giám sát đủ năng lực theo từng cấp công trình. 
 • Thành lập bộ an phận an toàn hoặc cá nhân chịu trách nhiệm giám sát an toàn xây dựng có kinh nghiệm, kiến thức về quy chuẩn an toàn lao động trong xây dựng.
 • Đối với các công trình nhiều nhà thầu cần có Ban an toàn chung.

Đối với người lao động

Để đảm bảo an toàn, tránh sự cố ngoài ý muốn, người lao động cần tuân thủ:

 • Đủ điều kiện thao gia lao động bao gồm độ tuổi, chứng nhận sức khỏe, giấy tờ khám định kỳ hàng năm.
 • Được đào tạo đầy đủ kiến thức, kĩ năng về vệ sinh và an toàn lao động. Cấp thẻ an toàn khi tham gia làm việc đặc thù, yêu cầu cao về an toàn xây dựng.
 • Trang bị đầy đủ thiết bị, trang phục bảo vệ an toàn theo đúng quy định về ngành nghề.
 • Treo băng rôn, khẩu hiệu về an toàn lao động tại công trường xây dựng. 

Đối với kỹ thuật thi công an toàn

an toàn lao động trong xây dựng

Trang bị đầy đủ trang thiết bị đảm bảo an toàn cho người lao động

Các trang thiết bị, máy móc, kỹ thuật đảm bảo thi công an toàn như sau:

 • Chọn vị trí đặt cảnh báo, nội quy phù hợp, dễ quan sát.
 • Xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn tổng thể, theo từng hạng mục dựa trên bản vẽ công trình xây dựng, điều kiện địa hình, thời tiết.
 • Trang bị biển cảnh báo theo quy định trong khu vực công trường. Đồng thời bố trí người đứng cảnh báo, nhắc nhở về các nguy cơ có thể xảy ra như mép sàn, cửa hổ thang, hố sau…
 • Lắp đặt hệ thống chiếu sáng, chống sét tiêu chuẩn.
 • Sử dụng vật tư xây dựng đảm bảo, không hư hỏng. Trong trường hợp thiếu thiết bị cần tiến hành kiểm định an toàn và đăng ký trước.
 • Lên kế hoạch và xây dựng các phương án xử lý sự cố.
 • Trang bị đầy đủ thiết bị, máy móc, phương tiện chữa cháy.
 • Thực hiện thi công đúng theo bản thiết kế, bản vẽ an toàn trong xây dựng.
 • Công nhân được trang bị đầy đủ trang bị, dụng cụ bảo vệ an toàn: Công nhân làm việc với máy hàn cần có gang tay, mũ, kính an toàn và bình chữa cháy tại chỗ; Công nhân làm việc trên cao được bảo vệ bằng dây đai, lưới an toàn theo tiêu chuẩn…
 • Giàn giá phải có mâm và được lắp đặt đúng cách. Sử dụng thang chữ A ở các vị trí thích hợp. 

Việc tuân thủ quy định an toàn lao động trong xây dựng luôn là điều tiên quyết. Nó không chỉ đảm bảo an toàn cho người tham gia thi công, máy móc, thiết bị sử dụng mà còn quyết định chất lượng của mọi công trình. Do đó, Nhân Lực Phát Đạt luôn nhắc nhở và tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho người lao động của mình về kỹ năng, kiến thức cần thiết theo quy định an toàn lao động.